Hotové mediaplány

mediaplan

Lokální kampaň - např. propagace menší kulturní akce

rozpočet: 19 000 - 22 800 Kč

Při propagaci lokální kulturní akce doporučujeme vybrat malé a finančně nenáročné outdoorové formáty v přiměřeném období před konáním akce. Ze zkušenosti víme, že velmi dobře fungují právě na lokální akce. Pokud to rozpočet dovolí, ideální je kombinace s online propagací.

mediaplan
mediaplan
mediaplan

Regionální kampaň - např. podpora prodejny nebo provozovny

rozpočet: 531 200 - 767 200 Kč

Pro kampaň, která má za cíl zviditelnit Vaši prodejnu, doporučujeme kombinaci obecného zásahu v dojezdové vzdálenosti od prodejny a zásah cílové skupiny dle zájmu o prodávané zboží. Pro zásah na nejpravděpodobnějších příjezdových cestách jsou pak v Praze ideální rámečky v metru, venku ve městě pak outdoor vhodně doplní CLV plochy. Lidi dle zájmu o prodávané zboží dobře zasáhneme pak především v programatické reklamě.

mediaplan

Celostátní brandová kampaň - např. propagace nového produktu nebo značky

rozpočet: 680 000 - 1 515 000 Kč

Uvedení produktu nebo značky na trh si zaslouží pěkné formáty – dostatečně velké jsou CLV plochy na zastávkách. Umístit je můžeme do vybraných měst či krajů. Outdoorovou propagaci doporučujeme podpořit i celorepublikovým online – zde jsme vybrali programatickou reklamu a sociální sítě. Přidali jsme i printovou inzerci ve vybraných klíčových krajích.

mediaplan