Koncept mediaplánu byl uložen

Letáčky v MHD

cena od 87 Kč za ks

Přidat
ks na
měsíc/e

Letáčky nad okny ve vozech městské hromadné dopravy

Reklama ve městech s vysoce frekventovanou MHD

Tradiční reklamní médium s lokálním zaměřením

Možnost volby formátu A4 nebo A3


Tram A3  
  • Reklamní letáčky umístěné v rámech nad okny v tramvajích, autobusech a trolejbusech jsou reklamním médiem atraktivním především pro svou cenovou dostupnost a vhodnost pro téměř jakoukoliv reklamní kampaň.
  • Toto médium je dostupné zejména v krajských městech s velkým využitím městské hromadné dopravy (např. v Praze, Brně, Ostravě a dalších).
  • V Praze je možné zacílit reklamu specifičtěji, a to užším výběrem z většího množství vozoven, na kterých jsou letáčky do tramvají instalovány.
  • Nejobvyklejšími formáty jsou A4 na výšku (210 x 297 mm) nebo A3 na šířku (420 x 297 mm).
  • Letáčky ve vozech MHD lze objednat po násobcích 50 kusů.
  • Kampaně se realizují zpravidla po měsících a spouštějí se k 1. nebo 16. dni v kalendářním měsíci. Ve výjimečných případech je možné realizovat 14denní kampaň.