Koncept mediaplánu byl uložen

Reklama ve vlacích

cena od 360 Kč za ks

Přidat
ks na
měsíc/e

Reklamní rámečky ve vlacích Pendolino a v příměstských vlacích po celé ČR

Cílení na lidi pravidelně cestující za prací do velkých měst

Efektivní médium díky pravidelnému vystavování lidí reklamnímu sdělení po celou cestu vlakem

Možnost regionální koncentrace kampaní do jednotlivých krajů

Rozměry rámečků 49 x 49 cm


 
  • Rámečky ve vlacích jsou reklamní nosiče formátu 49 x 49 cm umístěné v interiérech vlaků příměstské dopravy a v Pendolinech.
  • Vlaky příměstské dopravy jsou využívané především pro pravidelné dojíždění do zaměstnání a škol ve větších městských aglomerací. Většina těchto reklamních ploch je umístěna v moderních vlakových soupravách typu CityElefant. Na regionálních tratích jsou pak umístěné v klasických motoráčcích typu 809 a 810 a moderních soupravách řady 814, tzv. Regionovách.
  • Interiéry vozových jednotek SC Pendolino představují výjimečnou příležitost oslovit vyšší manažerskou skupinu cestujících na pravidelných linkách mezi Prahou a Ostravou.
  • Kampaně se objednávají vždy po 50 ks rámečků na 1 depo v případě příměstské dopravy. Reklama v Pendolinech se objednává v sítích po 77 ks.
  • Reklamu ve vlacích lze objednat minimálně na 1 měsíc, a to zpravidla od 1. dne v měsíci. Ve výjimečných případech mohou být kampaně zahájeny i jiný den.
  • Uvedená cena platí pro nekomerční účely.