Koncept mediaplánu byl uložen

CLV na nádražích

cena od 2100 Kč za ks

Přidat
ks na
měsíc/e

Prosvětlené vitríny v nádražních halách a na vlakových nástupištích

Dobře viditelné reklamní médium po celé ČR

Reklama zaměřená na lidi dojíždějící za prací a na turisty

Možnost vybírat jednotlivé plochy na nádražích kdekoliv v ČR


 
  • CLV (citylighty) jsou prosvětlené reklamní nosiče instalované v prostorách nádraží ČD. Jsou umístěny především v nádražních halách, podchodech a příchodech k vlakům. Při vybírání pozic pro umístění těchto nosičů jsme se soustředili na místa s vysokou frekvencí pohybu cestujících. CLV naleznete na všech frekventovaných nádražích po celé České republice.
  • CLV jsou vhodné pro využití jak pro celorepublikovou, tak i lokální kampaň. Jsou podsvícené po celý den, čímž zvyšují svou atraktivitu a budí pozornost u cestujících. Pro větší efektivitu doporučujeme CLV kombinovat především s rámečky příměstské dopravy.
  • Jedná se o plakáty o rozměru 118,5 x 175 cm umístěné do prosvětlených reklamních vitrín.
  • Plakáty je možné tisknout jednostranným tiskem (4/0), doporučujeme však zvolit oboustranný tisk (4/3 nebo 4/4). Při podsvícení tak barvy zůstanou syté a maximálně se tak využije vizuální potenciál reklamních nosičů.
  • Kampaně se objednávají vždy od 1. do 28. dne v kalendářním měsíci.
  • Uvedená cena platí v režimu last minute pro nekomerční účely.