Koncept mediaplánu byl uložen

Reklama ve vozech metra

cena od 575 Kč za ks

Přidat
ks na
měsíc/e

Reklamní plochy uvnitř vozů pražského metra

Dlouhá doba expozice přináší vysokou účinnost kampaní v metru

Cenově dostupnější alternativa k CLV vitrínám a B1 na eskalátorech

Možnost výběru různých formátů


Metro  
  • Reklama přímo ve vozech metra přináší výhodu dlouhé expozice. Lidé jsou v blízkosti kampaní delší dobu a mají tak možnost si vaše sdělení lépe zapamatovat.
  • Další nespornou výhodou tohoto média je, že umožňuje komunikovat detailnější informace. Lidé mají na reklamu dostatek času a jsou v těsné blízkosti reklamních nosičů.
  • Na všech formátech se kampaně objednávají zpravidla na 1 měsíc (nebo déle), ve výjimečných případech lze objednat také 14denní kampaň.
  • Oboustranné interiérové fólie (na obrázku vlevo) o rozměru 35 x 30 cm se umísťují přímo na sklo vedle vstupních dveří metra. Instalují se vždy do celé soupravy, objednávají se tedy po soupravách. Na trasách A a B je jich v každé soupravě 48 ks, na trase C pak 52 ks.
  • Rámečky nad okny (na obrázku uprostřed) o rozměru 106 x 19 cm je možné objednat na všech trasách metra v libovolném počtu.
  • Rámečky u dveří (na obrázku vpravo) o rozměru 49 x 49 cm jsou k dispozici na trasách A a B. Na každé trase lze rámečky objednat v libovolném počtu.